Personvernerklæring Devent


Innledning

Devent er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du oppretter en brukerprofil hos oss lagres følgende opplysninger om deg: navn, adresse, telefonnummer, klubbtilhørighet, fødselsdato og e-postadresse. Dette gjøres enten ved at 3.parts tjenesten du benytter til innlogging (Vipps, Facebook, Google osv..) leverer oss informasjonen, og/eller at du selv fyller ut noe av informasjonen. I tillegg legger du selv inn hundene dine med følgende informasjon: registreringsnummer, kallenavn, kennelnavn, farge, fødselsdato, rase, kjønn, størrelse og konkurranseklasse. Dersom du melder deg på et stevne opprettes en ordre bestående av en eller flere påmeldinger. Påmeldingen inneholder informasjon om stevne, utøver, hund, konkurranse og betalingsinformasjon (sum som skal betales). Devent lagrer ingen informasjon om kort eller kontoinformasjon, dette er det betalingsleverandørene Vipps og Stripe som tar seg av.

2. Hva bruker vi personopplysningene til

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

  • Startlister
  • Stevnegjennomføring
  • Resultatlister
  • Statistikk
  • Kommunikasjon med deg

3. Hvor lagrer vi personopplysningene – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Informasjon lagres hos vår tjenesteleverandør, Google, på deres datasentre i Europa.

Underleverandører Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres

Vipps: Om en betaler med Vipps på nettsiden vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon. https://www.vipps.no/vilkar/

Stripe: Om en betaler med Stripe på nettsiden vil din e-post sendes til Stripe for videre identifikasjon. Stripe kan benytte tilbydere som Apple Pay og Google Pay, samt betaling via bankkort/kredittkort. https://stripe.com/en-no/legal

Workspace by Google: Workspace by Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Google.

Facebook Business Suite: Facebook Business Suite er vårt system for å håndtere chat korrespondanse. Alle chat-dialoger lagres hos Facebook

Google Analytics: Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøks mønster lagres.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi vil kunne dele dine opplysninger med stevnearrangør. Vi deler informasjonen kun dersom det er nødvendig i forbindelse med din deltakelse på konkurranser. Startlister med navn på deg og din(e) hund(er) er tilgjengelig på devent.no. Dersom du har meldt deg på et stevne som er underlagt Norsk Kennel Klubb (NKK) vil vi også dele informasjon med NKK om oppnådd resultat for din hund.

Vi deler ikke informasjon med andre tredjeparter i sammenheng med markedsføring eller reklame.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter eller anonymiserer.

Brukerprofil: Inaktive brukerprofiler (ikke benyttet systemet det siste året) vil etter et varsel blir fjernet. Hund: Informasjon om hund hører inn under brukerprofil. Se punkt over. Resultater: disse lagres ikke med annen informasjon enn navn på fører og navn/id på hund, disse data lagres så lenge det er formålstjenlig for arrangører og utøvere.

Order og betalingsinformasjon slettes etter fem år i samsvar med bokføringsloven. Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

6. Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon: Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg

Innsyn: Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering: Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting: Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare

Begrensning: Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger

Dataportabilitet: Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format

Innsigelse: Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger, blant annet bruk til direkte markedsføring.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies

Når du besøker vår nettside, bruker vi cookies. Vi lagrer ingen informasjon om deg i våre cookies. Vi benytter Google som tjenesteplattform leverandør og en del av denne tjenesten gjør det mulig å huske din innlogging, dette gjøres via cookies, det er valgfritt å benytte seg av dette. Du finner informasjon om hvordan du skrur av bruk av cookies i vår cookie policy. Du finner mer informasjon om dette i vår cookie policy, se mer informasjon her: https://devent.no/informasjonskapsler.html

8. Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som bruker vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi kunne sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til informasjon og kommunikasjon. Som bruker hos Devent vil du med jevne mellomrom kunne motta nyhetsbrev så fremt du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på devent.no.

10. Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon: Epost: [email protected] Messenger: m.me/devent.no